แบงก์ชาติ รับสมัครตำแหน่งที่ใช้ความรู้ตลาดการเงิน

Facebook
Twitter
Email
JobOnlineCover

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการข้อมูล คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 750 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานในตลาดการเงิน การธนาคาร หรือสามารถใช้ software ทางสถิติ / เศรษฐมิติ / Data Analytics ได้ จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม https://app.bot.or.th/erecruit/Pages/Work_Detail.aspx?PeriodID=IPRD2023051138470007&AplType=2&MenuType=

***ท่านจะไม่พลาดข่าวการรับสมัครงานต่างๆ เพียงติดตามเราที่ Facebook | Twitter

Scroll to Top